Themâu'r NRN-LCEE

Thema 1: Dwysau cynaliadwy

Bydd ymchwil NRN-LCEE yn rhoi sylw i ddwysau amaethyddiaeth ac acwafeithrin mewn ffyrdd cynaliadwy gyda'r nod eang o wella diogelwch bwyd o fewn cyfyngiadau amgylcheddol a gofodol, a chan gynnal gwasanaethau ecosystem eraill yr un pryd.  Darllenwch fwy . . .

Thema 2 - Llwybrau ynni carbon isel

Bydd y thema hon yn rhoi sylw i ffiniau hyfywdra ac effeithiau economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol llwybrau ynni carbon isel o biomas, ffynonellau gwastraff a thechnoleg gwynt a môr mewn cyd-destun rhyngddisgyblaethol.  Darllenwch fwy . . .

Thema 3 - Datblygu'r Fio-economi - modelu cymdeithasol, economaidd a thechnolegol

Mae'r thema ymchwil hon yn rhoi sylw i'r sialensiau sylweddol sy'n gysylltiedig ag adeiladu economi wedi'i seilio ar ddeunyddiau crai, prosesau, safleoedd cynhyrchu a nwyddau sy'n effeithio ar yr amgylchedd naturiol neu sy'n dibynnu arni.  I gyflawni hyn bydd angen cydweithio rhwng yr holl ddisgyblaethau a gefnogir gan gynghorau ymchwil y DU a'r UE, yn cynnwys peirianwyr, gwyddonwyr cymdeithasol, biolegwyr, gwyddonwyr amgylcheddol, technolegwyr ac eraill.  Darllenwch fwy . . .

Thema 4 - Effeithiau newid hinsawdd a gweithgaredd dynol a sut y gellir eu lliniaru

Bydd ymchwil yn y thema hon yn ymchwilio i effeithiau newid hinsawdd cyflym, pwysau anthropogenaidd, a digwyddiadau eithriadol ar raddfeydd lleol i ranbarthol ar gyfnewidiadau ynni a mater o ddalgylch i arfordir, a rhwng arwyneb y ddaear a'r atmosffer yng nghyd-destunau cynaliadwyedd ecosystem ac iechyd dynol. Darllenwch fwy . . .