Dogfennau NRN-LCEE

 

  • NRN-LCEE Crynodeb
    Mae'r ddogfen 2-dudalen hon yn crynhoi nodau strategol yr NRN-LCEE a’r meysydd ymchwil a gwmpasir yn ei gylch gwaith. Caiff y pedwar prif thema ymchwil eu disgrifio hefyd.